Sticordibank

Psycho-educatie: leren omgaan met jouw talenten en beperkingen...

Een kind met een leerprobleem of ontwikkelingsstoornis, maar ook een kind met een ontwikkelingsvoorsprong wordt zich vroeg op laat bewust van zijn anders zijn. Vaak moet het geholpen worden om dit anders zijn te aanvaarden en er te leren mee omgaan. De laatste jaren is er hier meer en meer aandacht voor. Onder de noemer psycho-educatie verschijnen er meer en meer publicaties. Hieronder geef ik een overzicht van Vlaamse en Nederlandse uitgaven.

Algemeen

AD(H)D

Asperger

Autisme

Centraal visuele inperking

Coördinatie ontwikkelingsstoornis (DCD)

Dyscalculie

Dyslexie

Gedrag

Faalangst

Gehoorstoornis

Gezondheidsproblemen

Hoogbegaafdheid/ontwikkelingsvoorsprong

Tourette